Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiat Polkowicki
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Powiat Polkowicki
Dane o powiecie
Statut Powiatu
Herb i Flaga Powiatu
Majatek
Budżet Powiatu Polkowickiego
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego
Zbiór aktów prawa miejscowego
Obwieszczenia tekstów jednolitych uchwał
 Władze Powiatu Polkowickiego
Rada Powiatu w Polkowicach - III kadencja 2006-2010
Rada Powiatu Polkowickiego - IV kadencja 2010-2014
Rada Powiatu Polkowickiego - V kadencja 2014 - 2018
Sekretarz i Skarbnik
Zarząd Powiatu Polkowickiego
Zasady przygotowywania uchwał
Ustawa o samorządzie powiatowym
 Starostwo Powiatowe
kontakt
Godziny pracy urzędu
Regulamin Organizacyjny
Podział kompetencji
Wydziały, działy i samodzielne stanowiska pracy
Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków
 PN-EN ISO 9001:2009
Certyfikat
Polityka jakości
Księga jakości
 Co i jak załatwić w urzędzie
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Budownictwa
Wydział Komunikacji
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Specjalista ds. zarządzania ruchem i nieruchomości drogowych
 Jednostki organizacyjne
Uchwała Nr 160/2/2014 zatwierdzająca wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Polkowickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
    dyrektor
    adres szkoły
    statut
    regulamin naboru na wolne stanowisko
    Informacja
Zespół Szkół w Chocianowie
Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" w Polkowicach
Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Perspektywa" w Polkowicach
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach
 Kontrole
Regulamin Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach i jednostkach organizacyjnych powiatu
Kontrole przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych powiatu
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie
 Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe 2007
Oświadczenia majątkowe 2008
Oświadczenia majątkowe 2009
Oświadczenia majątkowe 2010
Oświadczenia majątkowe Radnych IV kadencji
Oświadczenia majątkowe 2011
Oświadczenia majątkowe 2012
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2014
oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji
Oświadczenia majątkowe 2015
 Programy
Strategia Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2008-2015
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polkowickiego na lata 2007-2015
Program Pomocy Rodzinie i Dziecku
Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Polkowickiego na lata 2008-2010
"Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2015"
Program ochrony środowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2004-2011
Program Poszanowania Energii i Wspierania Wykorzystania Źródeł Odnawialnych na lata 2009 - 2015 dla Powiatu Polkowickiego
Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Polkowickiego na lata 2009 - 2015
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polkowickiego za lata 2007 - 2009
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polkowickim
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie"
Program ochrony środkowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Polkowickim na lata 2013-2015
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
 Organizacje pozarządowe
Mapa aktywności
Program Współpracy Powiatu Polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
Konkursy
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Polkowickiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.
Program współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
 Zamówienia publiczne
Regulamin udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Polkowicach
Ogłoszenia przetargów do 30.000 euro
Ogłoszenia przetargów powyżej 30.000 euro
Wyniki przetargów
Archiwum przetargów
Archiwum wyników przetargów
 Wybory samorządowe
Wybory 2014
USŁUGI POLEGAJĄCE NA SPORZĄDZENIU OPERATÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZLECANYCH DO WYKONANIA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH
 Pozostałe informacje
Ogłoszenia
Archiwum ogłoszeń
Konkursy
Dyżury aptek
POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII
 Sposób udostępniania informacji
opis
ustawa o dostępie do informacji publicznej
uzyskanie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Usługi pozwalające na komunikowanie się
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
Aktualne nabory
Nabory w toku
Wyniki naborów
Archiwum naborów
 e-Urząd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Redakcja
Kontakt
 Scalenia
Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne, gmina Chocianów, w ramach PROW 2007-2013
Scalenie gruntów wsi Koźlice, gmina Gaworzyce, w ramach PROW 2007-2013
 Weryfikacja podpisu elektronicznego
Weryfikacja podpisu elektronicznego
A A A


Spis dokumentów:
1. dyrektor
2. adres szkoły
3. statut
4. regulamin naboru na wolne stanowisko
5. Informacja

Ilość odwiedzin: 4194
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Żołyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Arleta Żołyniak
Osoba, która wprowadzała dane: Arleta Żołyniak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-06 17:08:55
Data udostępnienia informacji: 2008-12-06 17:08:55
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-06 17:09:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...